Tilbake til vanlige fraværsregler

Fra og med mandag 11. oktober gjelder de vanlige fraværsreglene. Elever som er hjemme av helsegrunner må da levere legeerklæring for å få godkjent helsefravær. 

Biologiekskursjon til Finse

Endelig biologi-ekskursjon.  I år fikk vi det til.  Turen til Finse for biologi2 elevene på Vg3, ble gjennomført fra 7 - 9. september.  Feltarbeidet i fjelløkosystemet på Finse er en viktig del av undervisningen i faget.  

16. september 2021 foreldremøte på Vg3 kl 19.00

Mange av elevene er allerede myndige og i løpet av høsten vil alle Vg3 elever ha fylt 18 år. Likevel ønsker skolen at foreldrene er informert om og involvert i skolegangen.  Link til rektors presentasjon på foreldremøtet finner du under. 

16. september 2021 foreldremøte på Vg2

Foreldremøte på Vg2 ble avholdt torsdag 16. september 2021.  Møtet var tredelt med felles informasjon i gymsalen, deretter klassevise møter med kontaktlærerne og mulighet for å møte faglærerne i de ulike programfagene.  Link til rektors presentasjon finner du under. 

14. september 2021 Foreldremøte for energi og miljøfag Vg1

Velkommen til møte i gymsalen og deretter i klasserom.  Se invitasjon og program under.  I invitasjonen finner dere også en lenke der dere registrerer hvem som kommer.  

Trenger du gode råd? Prøv den nye appen!

Appen Elevtjenesten er elevenes «røde knapp». Her får du rask og enkel tilgang til fagfolk som kan hjelpe, nesten uansett hva du strever med. Terskelen for å søke hjelp skal være lav, og hjelpen skal være nær.    

Foreldremøte på Vg1 9. september 2021

Link til rektors presentasjon fra gårsdagens møte finner dere under...

Gult nivå fra onsdag 1. september 2021

Fra og med onsdag 1. september er det gult nivå på alle de videregående skolene i Bærum.  Informasjon om hva det innebærer, får du ved å lese vedlagte dokument (PDF, 93 kB) .  Vi gjennomfører også massetesting av alle elever. 

Vaksinering av alle som er født i 2004 og 2005

Mandag 30.08.21 kaller Bærum Vaksinesenter inn alle som er født i 2004 og 2005 til vaksinering. Alle ungdommer som bor og oppholder seg i Bærum vil få tilbud om vaksine ved Bærum Vaksinesenter. Innkalling til vaksinering skjer via SMS-varsel til ungdommen selv.

Nye elever: Husk PC/Mac til skolestart!

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Som ny Vg1-elev kan du enten bestille gjennom fylkeskommunens PC-ordning, eller du kan bruke din egen maskin dersom du har en god maskin fra før.

Til toppen