Offentliggjøring av karakterer skriftlig privatisteksamen våren 2021

Alle karakterer blir lagt ut på InSchool Privatist (visma.no) i løpet av ettermiddag / kveld fredag 18. juni 2021. Du har rett til å klage på skriftlig eksamenskarakter dersom du mener karakteren er urimelig.  Merk: Karakteren kan gå både opp og ned, men kan også forbli uendret.   

Velkommen til avslutning med vitnemålsutdeling for Vg3

Mandag 21. juni, inviterer vi vg3 elever med foresatte til avslutning med vitnemålsutdeling i gymsalen.  På grunn av coronasituasjonen, har vi to og to klasser sammen og tidspunktene er som følger:  

Vedtak om stengning av definerte russeaktiviteter 8.06.21

Skolen har  fått brev fra kommuneoverlegen med følgende vedtak: I medhold av smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a, jf. § 4-1 femte ledd, fatter kommuneoverlegen følgende vedtak som gjelder årets russefeiring. 

To Vg1 elever har testet positivt for korona

Elevene som er smittet går i to forskjellige SSP-klasser. Klasse 1STA, en fransk-klasse og fire elever i 1STE er satt i karantene og skal teste seg på Fornebu teststasjon i morgen kl. 12.30 . Ta med utfylt registreringsskjema, se under.   

Stryk eller ikke vurdering? Ta et fag på sommerskole

Står du i fare for å få 1 eller ikke vurdering (IV) i et fag når du avslutter skoleåret? Eller har du gått ut av videregående skole tidligere og mangler karakter i et fag? Påmeldingsfristen er ute. Det er ikke lenger mulig å melde seg på sommerskole 2021.

Gult nivå fra og med mandag 3. mai

På grunn av den stabile smittesituasjonen i Bærum, har kommuneoverlegen besluttet at det blir skole på gult nivå fra og med mandag 3. mai og inntil videre. Se brev fra kommuneoverlegen (PDF, 135 kB) .  Det betyr at alle elever endelig kan komme tilbake til skolen igjen hver dag.   

Digitalt foreldremøte på Teams for foresatte på Vg3 torsdag 15. april  kl. 18.00

Torsdag 15. april blir det informasjonsmøte for foresatte på Vg3 om skoleårets avslutning og russetiden. Vi har følgende program:  

Rødt nivå på Stabekk vgs til og med fredag 30.04

Kommuneoverlegen har bestemt at de videregående skolene i Bærum fortsetter undervisningen på rødt nivå også i uke 17. Det er fortsatt høyt smittenivå i kommunen og det er relativt mye smitte blant barn og unge, men ikke smitte som nå kan relateres til smitte på skolene, og det er av denne grunn ikke lenger et grunnlag for å videreføre stengevedtaket. På Stabekk blir det noen justeringer i rulleringsplanen på rødt nivå. 

Elev- og helsetjenesteapp er nå tilgjengelig

Nå kan du som elev i videregående opplæring i Viken få elektronisk helsehjelp gjennom appen «Elevtjenesten».  

Er Stabekk videregående skole for deg? Se filmen fra elevene våre og mye mer.

Mandag 25. januar hadde vi digital åpen dag på Stabekk videregående skole.  Vi vil gjerne gi dere et innblikk i hvordan det er å gå på skolen vår og hva vi kan tilby.  Gå inn på artikkelen under, se film laget av elevene våre, i tillegg till linker til foredrag og informasjon om fagtilbudene våre.    

Til toppen