Aktuelt

Ønsker at færre tar skolebussen

Viken fylkeskommune ber nå alle elever innstendig om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene. Slik kan du bidra til mindre smitte.  

Digitalt foreldremøte på Teams for foresatte på Vg3 torsdag 15. april  kl. 18.00

Torsdag 15. april blir det informasjonsmøte for foresatte på Vg3 om skoleårets avslutning og russetiden. Vi har følgende program:  

Rødt nivå på Stabekk vgs fra og med tirsdag 13.04 til og med fredag 21.04

Kommuneoverlegen har bestemt at de videregående skolene i Bærum skal over på rødt nivå i uke 15 og 16. Det er fortsatt høyt smittenivå i kommunen og det er relativt mye smitte blant barn og unge, men ikke smitte som nå kan relateres til smitte på skolene, og det er av denne grunn ikke lenger et grunnlag for å videreføre stengevedtaket. På Stabekk blir det noen justeringer i rulleringsplanen på rødt nivå. 

Elev- og helsetjenesteapp er nå tilgjengelig

Nå kan du som elev i videregående opplæring i Viken få elektronisk helsehjelp gjennom appen «Elevtjenesten».  

Er Stabekk videregående skole for deg? Se filmen fra elevene våre og mye mer.

Mandag 25. januar hadde vi digital åpen dag på Stabekk videregående skole.  Vi vil gjerne gi dere et innblikk i hvordan det er å gå på skolen vår og hva vi kan tilby.  Gå inn på artikkelen under, se film laget av elevene våre, i tillegg till linker til foredrag og informasjon om fagtilbudene våre.    

Skole og korona – hvem avgjør om skolen skal stenge?

– Viken fylkeskommune som skoleeier har ikke myndighet til å stenge en skole. Den beslutningsmyndigheten ligger til lokal helsemyndighet og ikke til fylkeskommunen eller den enkelte skole.

Godt nytt år 2021!

Undervisningen begynner igjen fra og med 4. januar.  Etter gårsdagens pressekonferanse, fortsetter vi på rødt nivå frem til 22. januar.  Sjekk rulleringsplanen for rødt nivå, våren 2021 på Teams.  Der får du vite når du fysisk skal komme på skolen.  

Fagvalgsmøte på Vg1, Energi og miljøfag.

Vi inviterer foresatte og elever på Vg1 Energi og miljøfag til informasjonsmøte om fagvalg torsdag 10. desember kl 17.00 på Teams.   

Fagvalgsmøte på Vg1, SSP for elever og foresatte

Vi inviterer foresatte og elever på Vg1 SSP til informasjonsmøte om fagvalg torsdag 3. desember kl. 18.00 på Teams.  Link til møtet vil være tilgjengelig på hjemmesiden fra kl. 17.30 den 3.12.20.

Organisering av skoledagen på rødt nivå, Stabekk vgs

Avstandsregelen om minst en meter gjelder i alle situasjoner, i klasserommene, men også i alle pauser.  For at vi skal klare å følge dette kravet, kan ett og ett trinn være på skolen av gangen.  Resten har digital hjemmeskole.  Se rulleringsplan 

Til toppen