Fagvalgsmøtet 9. desember for Vg1 blir nå digitalt!

På grunn av smittevernsituasjonen, avholdes møtet for foresatte og elever om elevenes fagvalg på Teams. Møtet begynner kl. 18.00 for alle klasser, både på SSP og Energi og miljøfag.  

Informasjon om korona til videregående skole

Det er mye koronasmitte og andre luftveisinfeksjoner på skoler i Bærum.  Kommuneoverlegen skriver at de høye smittetallene legger betydelig press på kommunens arbeid med smittesporing og testing.  I denne tiden er det viktig at alle innbyggere vet hva de skal gjøre hvis de eller familiemedlemmer, blir smittet av korona.  

Elevundersøkelsen 2021/22

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de meneer om læring og trivsel i skolen.  Vi gjennomfører undersøkelsen på Stabekk vgs før jul.   

MOT-til å glede dagen 2021

Hvilken glede det har vært å endelig kunne markere MOT til å glede dagen på Stabekk.  Våre MOT- elever kunne igjen besøke Stabekk bo og behandlingshjem der unge og eldre fant tonen.  

En jobb for Etiopia

Onsdag 17. november arrangerer skolen sin årlige solidaritetsaksjon i samarbeide med Kirkens Nødhjelp.  I disse dager er den politiske situasjonen i Etiopia svært krevende og hjelpen vi som skole kan gi, er ekstra viktig akkurat nå.  

Vil du ta Vg2 i England?

Alle elever på studiespesialiserende i Viken har mulighet til å søke om å ta hele andreåret på Lincoln College i England. Du velger programfag, som du ville ha gjort i Norge, og du starter på Vg3 når du kommer hjem til «din» skole.    

Data Detox: Du bestemmer – også på nett

Vet du at chatbobler, bitmojier og autoplay er der for at du ikke skal få lagt fra deg mobilen?

Biologiekskursjon til Finse

Endelig biologi-ekskursjon.  I år fikk vi det til.  Turen til Finse for biologi2 elevene på Vg3, ble gjennomført fra 7 - 9. september.  Feltarbeidet i fjelløkosystemet på Finse er en viktig del av undervisningen i faget.  

16. september 2021 foreldremøte på Vg3 kl 19.00

Mange av elevene er allerede myndige og i løpet av høsten vil alle Vg3 elever ha fylt 18 år. Likevel ønsker skolen at foreldrene er informert om og involvert i skolegangen.  Link til rektors presentasjon på foreldremøtet finner du under. 

16. september 2021 foreldremøte på Vg2

Foreldremøte på Vg2 ble avholdt torsdag 16. september 2021.  Møtet var tredelt med felles informasjon i gymsalen, deretter klassevise møter med kontaktlærerne og mulighet for å møte faglærerne i de ulike programfagene.  Link til rektors presentasjon finner du under. 

Til toppen