Til elever på 10. trinn som skal velge videregående skole høsten 2022

Her finner du presentasjon av Stabekk videregående skole og utdanningsprogrammene våre.  Vi inviterer også til digitalt informasjonsmøte på teams for foresatte og elever mandag 24.01 kl. 19.30. 

Nå kan du søke videregående opplæring

Har du planer om å ta videregående utdanning i skoleåret 2022/23? Da er det på tide å starte søkeprosessen.

Nå kan du melde deg opp til privatisteksamen

Har du behov for å ta opp fag eller ta eksamen i et fag du ikke har fra før? Fra 15. januar til 1. februar kan du melde deg opp til privatisteksamen.      

Offentliggjøring av karakterer for høsteksamen privatister

Fellessensuren for høsteksamen 2021 er ferdig.  Du finner linker til karakterer og eventuell klageprosedyre under. Du har rett til å klage på skriftlig eksamenskarakter dersom du mener karakteren er urimelig.  Merk: Karakteren kan gå både opp og ned, men kan også forbli uendret. 

Testing av elever og ansatte før oppstart 3. januar 2022

Kommuneoverlegen anbefaler at alle elever og ansatte, gjennomfører en hurtigtest ettermiddagen/kvelden før oppstart eller om morgenen 3. januar 2022. 

Fagvalgsmøtet 9. desember for Vg1 ble avholdt digitalt!

På grunn av smittevernsituasjonen, ble møtet for foresatte og elever om elevenes fagvalg avholdt på Teams. Møtet var for både  SSP og Energi og miljøfag.  

Informasjon om korona til videregående skole

Det er mye koronasmitte og andre luftveisinfeksjoner på skoler i Bærum.  Kommuneoverlegen skriver at de høye smittetallene legger betydelig press på kommunens arbeid med smittesporing og testing.  I denne tiden er det viktig at alle innbyggere vet hva de skal gjøre hvis de eller familiemedlemmer, blir smittet av korona.  

Elevundersøkelsen 2021/22

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de meneer om læring og trivsel i skolen.  Vi gjennomfører undersøkelsen på Stabekk vgs før jul.   

MOT-til å glede dagen 2021

Hvilken glede det har vært å endelig kunne markere MOT til å glede dagen på Stabekk.  Våre MOT- elever kunne igjen besøke Stabekk bo og behandlingshjem der unge og eldre fant tonen.  

En jobb for Etiopia

Onsdag 17. november arrangerer skolen sin årlige solidaritetsaksjon i samarbeide med Kirkens Nødhjelp.  I disse dager er den politiske situasjonen i Etiopia svært krevende og hjelpen vi som skole kan gi, er ekstra viktig akkurat nå.  

Til toppen