Elevundersøkelsen

I uke 47 - 50 vil alle skolens elever få mulighet svare på den årlige elevundersøkelsen.  Ved å svare på den, kan elevene si hva de mener om læring og trivsel på skolen.  Det elevene mener er viktig for oss, og vi bruker resultatene aktivt i vårt utviklingsarbeid.  Undersøkelsen er frivillig, men vi oppfordrer alle til å svare på den. 

For å ta undersøkelsen får elevene et passord av kontaktlærer som de bruker for å logge inn:  https://elfu.udir.no/Respondent/Login.aspx

Her kan du få vite mer om elevundersøkelsen (PDF, 86 kB)

Takk til alle elever som deltar. 

Til toppen