Er Stabekk videregående skole for deg? Se filmen fra elevene våre og mye mer.

Her gir vi et innblikk i hvordan det er å gå på skolen vår og hva vi kan tilby.  Gå inn på artikkelen under, se film laget av elevene våre, i tillegg till linker til foredrag og informasjon om fagtilbudene våre.  

Her på hjemmesiden kan du lese mer om

utdanningstilbudene våre. 

Presentasjon av alle utdanningsprogrammene finner du på Vil bli  

Film laget av elever på Stabekk videregående skole, for elever på 10. trinn.   

Rektor Katrine Enghaug forteller om skolen og hva vi kan tilby på Stabekk videregående.

Avdelingsleder Rune Aanderaa forteller om Energi og miljøfag 

Til toppen