Er Stabekk videregående skole for deg? Se filmen fra elevene våre og mye mer.

Mandag 25. januar hadde vi digital åpen dag på Stabekk videregående skole.  Vi vil gjerne gi dere et innblikk i hvordan det er å gå på skolen vår og hva vi kan tilby.  Gå inn på artikkelen under, se film laget av elevene våre, i tillegg till linker til foredrag og informasjon om fagtilbudene våre.  

Her på hjemmesiden kan du lese mer om

utdanningstilbudene våre. 

Presentasjon av alle utdanningsprogrammene finner du på Vil bli  

Elever på 10. trinn skal søke seg til de videregående skolene innen 1. mars 2021 i Vigo

Lurer du på noe om inntaksordningen og nærskoleprinsippet, henviser vi til Viken fylkeskommunes hjemmesider: En rettferdig inntaksordning for like muligheter - Viken fylkeskommune og vilbli.no: Skjema og vedlegg | Videregående opplæring - vilbli.no 

Til elever på 10. trinn

Film laget av elever på Stabekk videregående skole, for elever på 10. trinn.   

Rektor Katrine Enghaug forteller om skolen og hva vi kan tilby på Stabekk videregående.

Avdelingsleder Rune Aanderaa forteller om Energi og miljøfag 

Til foresatte til elever på 10. trinn.  

Velkommen til åpen dag og kveld på Stabekk videregående skole 

25. januar kl. 19.30 inviterer vi elever og foresatte på 10. trinn til digital åpen dag på Stabekk.  Vi gir dere et innblikk i hvordan det er å gå på skolen vår og hva vi kan tilby.   

Kl 19.30: Vi inviterer inviteres foresatte og elever til Teams-møte med ledelse, fagkoordinatorer, rådgivere og elever 

Program for kvelden:

19.30-19.45:   Felles innledning for alle ved rektor Katrine Enghaug  Klikk her:  Teamsmøte 

19.45-20.30: Fire ulike Teams-møter som dere kan besøke innenfor den oppsatte tidsrammen. Klikk på linkene nedenfor for å komme inn på de ulike Teams-møtene. 

Energi- og miljøfag: Egen presentasjon av utdanningsprogrammet: Avdelingsleder Rune Aanderaa

Avdeling for språk, samfunnsfag og økonomiske fag: Avdelingslederne Kristin Berntsen og Ketil Førsund  

Avdeling for realfag og matematikk: Ass. rektor Anna Kristina Lejdelin og fagkoordinator Sigrid Nortvedt

Elevenes skolemiljø og MOT: Christine Ferner Apalnes, rådgivere Lene Aspenes og Lene Røsok Dahl og MOT-elever.  

Hvis du ikke har Teams fra før, anbefales det at du bruker PC.  Etter at du har klikket på linken, velg "fortsett i denne nettleseren", for å komme inn på møtet.  

Til toppen