Velkommen til Åpen dag og kveld på Stabekk videregående skole

25. januar 2023 ønsker vi ungdomsskoleelever fra 10. klasse velkommen til Åpen dag på Stabekk vgs. Elevene kommer i to grupper kl. 9.00 eller kl. 12.00.  Kl. 19.30 arrangerer vi informasjonsmøte for foresatte og elever i gymsalen.  

Åpen dag

Kl. 09.00 eller kl. 12.00 oppmøte i gymsalen.  Presentasjon av skolen ved rektor.

Våre MOT elever guider ungdomsskoleelevene rundt i klasserom der våre elever presenterer fag som skolen tilbyr.  

Åpen kveld

Kl. 19.30: Informasjonsmøte i gymsalen for foresatte og elever.  Presentasjon av Stabekk videregående skole ved rektor.  Her blir det satt opp fagstasjoner hvor vi presenterer de ulike fagene skolen tilbyr.  Der har du mulighet til å stille spørsmål om fag, undervisning og hvordan det er å være elev på Stabekk vgs.

Til toppen