Invitasjon til høytidelig avslutning for Vg3

Det er en stor glede for oss å invitere alle våre avgangselever og foresatte til høytidelig avslutning i gymsalen torsdag 15. juni. Vi pynter oss og markerer avslutningen av tre års skolegang ved Stabekk videregående skole med taler og andre hyggelige innslag. 

Til elever og foresatte på Vg3 

Vi har god erfaring med å dele trinnet i to på avslutningen for å få bedre tid til hver enkelt klasse. Derfor har vi også i år valgt å gjennomføre to avslutninger etter følgende plan:  

kl. 17.00: 3NAA, 3STA og 3STB 

kl. 19.00: 3STC, 3STD og 3STE 

Vær oppmerksomme på at det ikke vil bli mulig å parkere i skolegården. Vi oppfordrer derfor alle til å bruke alternative reisemåter eller finne parkering utenfor skolens område. 

Velkommen til avslutning! Vi gleder oss til å se dere! 

NB: Av plasshensyn må vi begrense oss til maks tre personer pr. familie i tillegg til eleven.  

Med vennlig hilsen  

Katrine Enghaug 

rektor