Møte for foresatte på Vg2 og Vg3

Torsdag 15.09.2022 arrangerte skolen møter for foresatte for Vg2 i gymsalen kl. 18.00 og for Vg3 i auditoriet kl. 19.00.  I artikkelen under finner dere rektors presentasjoner fra møtene.  

Møte for foresatte på Vg2

Kl. 18.00: Vi møttes i skolens gymsal til felles informasjon for alle. På grunn av streiken, ble det ikke møter med kontaktlærere og faglærere. Fra skolen var Rektor, trinnleder, miljøarbeider, rådgiver og helsesykepleier til stede.  

Her er rektors presentasjon for Vg2 foreldrene. (PDF, 3 MB)

Møte for foresatte på Vg3

Kl. 19.00: Møtet ble avholdt i auditoriet.  Fra skolen var Rektor, trinnleder på Vg3, rådgiver og miljøarbeider tilstede. 

Her er rektors presentasjon til Vg3 foreldrene. (PDF, 3 MB)  

Til toppen