Offentliggjøring av karakterer for høsteksamen privatister

Fellessensuren for høsteksamen 2021 er ferdig.  Du finner linker til karakterer og eventuell klageprosedyre under. Du har rett til å klage på skriftlig eksamenskarakter dersom du mener karakteren er urimelig. Merk: Karakteren kan gå både opp og ned, men kan også forbli uendret. 

Fellessensuren for høsteksamen er ferdig - Karakterer for privatister ligger tilgjengelig på InSchool Privatist (visma.no)

For de som ønsker å klage er klagefristen onsdag 19/1-2022.Se informasjon : Klage på karakter - Akershus og Buskerud - Viken fylkeskommune    Eventuell klage sendes til:  grolo@viken.no

Til toppen