Offentliggjøring av karakterer skriftlig privatisteksamen våren 2021

Alle karakterer blir lagt ut på InSchool Privatist (visma.no) i løpet av ettermiddag / kveld fredag 18. juni 2021.

Du har rett til å klage på skriftlig eksamenskarakter dersom du mener karakteren er urimelig. Merk: Karakteren kan gå både opp og ned, men kan også forbli uendret. 

Vedlagte skjema (DOCX, 39 kB) fylles ut og sende pr e-post til grolo@viken.no

For mer informasjon gå inn på Klage på karakter - Akershus og Buskerud - Viken fylkeskommune

Fristen for hurtigklage for privatister ved Stabekk videregående skole er fredag 25. juni kl. 15:00

Til toppen