Rødt nivå på Stabekk vgs til og med fredag 30.04

Kommuneoverlegen har bestemt at de videregående skolene i Bærum fortsetter undervisningen på rødt nivå også i uke 17. Det er fortsatt høyt smittenivå i kommunen og det er relativt mye smitte blant barn og unge, men ikke smitte som nå kan relateres til smitte på skolene, og det er av denne grunn ikke lenger et grunnlag for å videreføre stengevedtaket. På Stabekk blir det noen justeringer i rulleringsplanen på rødt nivå. 

Se brev fra kommuneoverlegen.  (PDF, 133 kB) For Stabekk videregående skole følger vi ny smittevernveileder fra UDIR:  Vi praktiserer rødt nivå med de smitteverntiltakene som gjelder.  Vår rulleringsplan på rødt nivå gjelder, men vi trapper aktiviteten på skolen gradvis opp. Se Stabekk-elev på Teams.  

Rulleringsplan på rødt nivå (PDF, 62 kB)

Se også informasjon om rødt nivå på Stabekk på Teams (munnbind, koronaverter, klasserom, fellesområder osv). Ledelsen kommer rundt i klassene og informerer om forsterket rødt tiltaksnivå når elevene kommer tilbake på skolen igjen. Det er svært viktig at elever og ansatte ikke kommer på skolen hvis de ikke er friske og at generelle smittevernregler følges. 

Til toppen