Utdeling av jodtabletter knyttet til beredskap

Skolen har fått tilsendt jodtabletter til alle elever under 18 år.  De skal kun deles ut hvis myndighetene anbefaler dette ved en eventuell atomhendelse.  Det er helsesykepleier som har ansvaret for å administrere utdelingen på skolen.  

Vi har følgende rutine ved en eventuell atomhendelse

  • Dersom vi får beskjed fra myndighetene om at det skal tas jodtabletter, vil elever under 18 år få utdelt tablettene fra kontaktlærerne sine.
  • Samtykke: Elever over 16 år er helsemyndige.  Vi  trenger derfor ikke foresattes samtykke til utdeling av jodtabletter.

Vi håper alle at det ikke blir nødvendig å praktisere denne rutinen.

Jodtabletter

Jodtabletter skal bare tas etter råd fra myndighetene, les mer her

Beredskap i Bærum kommune

Beredskap i Bærum kommune | Bærum kommune (baerum.kommune.no

Til toppen