Elevråd og elevrådsstyre

Elevrådet kan uttale seg og gi råd i alle saker som gjelder skolen, og skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og interessene til elevene.  Elevrådet består av tillitselever i hver klasse. 

Elevrådssstyret 2022 

Elevrådsstyret er valgt av elevrådet og har faste møter med skolens rektor Katrine Enghaug og kontaktlærer for elevrådet, Are Stenberg,  en gang i måneden.  

  • Selma Halleraker, leder Bilde av elever 7 elever i elevrådsstyret  
  • Boye Lund Engeset, nestleder
  • Sofie Høyaas Løken, Skolemiljø/event
  • Julie Arctander, Fylkeselevråd/Viken
  • Emma M. Tronsen, Økonomi
  • Sanna M. Lerstang, Sekretær
  • Anniken Bjåmer, Etiopia