Organisering av skoledagen

Organisering av skoledagen ved Stabekk videregående skole.