Miljøfyrtårn

Stabekk videregående skole er blitt miljøsertifisert. Sertifiseringen betyr at skolen forplikter seg til å være så miljøvennlig som mulig.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Se Miljøfyrtårnstatistikk for Stabekk videregående skole

Redusere belastning og tilrettelegge for bærekraftig vekst

Sertifisering hjelper med å redusere belastningen på miljøet samtidig som den legger til rette for en bærekraftig vekst.

Dette innebærer at vi på sikt forplikter oss til å 

  • kildesortere avfall
  • redusere avfall, både papir- og plastavfall
  • redusere energiforbruket
  • redusere vannforbruket
  • redusere bruk av fossilt brennstoff
  • legge til rette for bruk av sykkel og oppfordre til bruk av kollektivtrafikk
  • ta miljøhensyn ved innkjøp av varer og tjenester
  • rapportere på vårt klima- og miljøarbeid

Forankring i organisasjonen

Miljøarbeidet skal være forankret i styringsprosessene og følges opp regelmessig gjennom mål, planer og rapportering. Miljøarbeidet skal involvere brukerne og påvirke elever og ansatte til å gjøre gode miljøvalg og spre gode miljøholdninger. Stabekk videregående skole skal være en helsefremmende skole, og arbeide systematisk med helse, miljø, sikkerhet og beredskap.

Miljøfyrtårnordningen driftes av stiftelsen Miljøfyrtårn.

Les mer om stiftelsen Miljøfyrtårn