Skolens pedagogiske plattform

Elevene på Stabekk skal ha en positiv karakterutvikling. Elever og ansatte har ansvar for å skape et positivt og inkluderende arbeidsmiljø hvor alle elever skal få mulighet til faglig utvikling gjennom variert og tilpasset undervisning, høyt læringstrykk, tydelig kommunikasjon, bevisst struktur og orden.

Dette får vi til ved at

Alle

  • hilser på hverandre
  • respekterer hverandre som gode kolleger, medelever og samarbeider med hvem som helst.
  • kommer presis til avtaler og gir alltid beskjed ved fravær

Elever

  • er i klasserommet før timen starter
  • viser engasjement og forpliktelse for alt skolearbeid
  • gjør så godt de kan i alle fag

Lærere

  • er i klasserommet før timen starter
  • gjør planer og arbeidsoppgaver kjent for elevene før økta
  • tenker at alle mine elever kan lære og legger til rette for at alle får vist hva de kan
  • tar raskt kontakt med hjemmet ved bekymring omkring elevens faglige eller sosiale utvikling