Visjon og verdier

Inspirerende læring for fremtiden

Vi skal gi elevene inspirasjon til å lære og utvikle seg til framtidige studier og arbeid. Inspirasjon får du som elev gjennom engasjerte og dyktige lærere, varierte undervisningsaktiviteter og tett oppfølging av ditt skolearbeid.

Skolens visjon bygger på tre nøkkelord som vi tillegger følgende verdi:

Inspirerende

 • Motivasjon og engasjement
 • Opplevelse og variasjon.
 • Deltakende og aktive elever
 • Samarbeid og utfordringer

Læring

 • Tydelige faglige krav
 • Livslangt læringsperspektiv
 • Variert metodebruk
 • Varierende læringsarena
 • Høy kvalitet på undervisningstilbudet
 • Kartlegging og tilpasning til elevens behov
 • Tett oppfølging, grundig vurdering og kommunikasjon med hjemmet

Fremtidsrettet

 • Moderne utstyr tilpasset dagens og framtidens krav
 • Moderne læringsressurser
 • Karriereveileding gjennom hele opplæringsløpet
 • Gode resultater, lavt frafall og høy fullføringsgrad
Til toppen