MOT på Stabekk

MOT ønsker å skape et varmere og tryggere oppvekstmiljø gjennom å styrke menneskers mot til å ta vare på seg selv og hverandre.

MOT logo - Klikk for stort bilde

Stabekk videregående skole har vært MOT-skole siden høsten 2006 og har helt siden da jobbet spesielt med å styrke elevenes mot til å ta egne valg.

Vi ønsker gjennom MOT å skape trygge elever i trygge klasser hvor alle skal oppleve et inkluderende, aksepterende og respekterende miljø.

Alle klasser vil gjennom tre år på Stabekk få 8 MOT-besøk hvor forskjellige temaer er i hovedfokus.

MOTs kjerneverdier

  • MOT til å leve
  • MOT til å bry seg 
  • MOT til å si nei.

MOTs mål

  • Mennesker som er bevisste og trygge til å ta og stå for egne valg.
  • Miljø der egne valg og forskjeller mellom hverandre aksepteres og respekteres.
  • Miljø der menneskene gjør hverandre verdifulle og betydningsfulle.

MOT på Stabekk

Skolens MOT- informatører er Are Stenberg, Per Myrstad Kringen, Sigrid Nortvedt og Christine Ferner Apalnes. 

Hvert år utdanner MOT sentralt, sammen med våre egne informatører, MOT-ungdommer som er ansvarlige for gjennomføring av besøk på Vg1. MOT-ungdommene er Vg2- og Vg3- elever på Stabekk. Gjennom søknad, intervju og skolering er de godt forberedt til å styrke Vg1-elever til å møte ny skole og nye utfordringer.

Verdiuka

Våre ungdommer med MOT er ansvarlige for Verdiuka som er MOT og skolens velkomst til nye Vg1 elever. Dette er våre fadderuker som skal bidra med trygghet for en rask inkludering i et allerede godt skolemiljø.

Besøk også MOTs egne nettsider.