Årets solidaritetsaksjon er godt i gang!

Elevrådet valgte Stine Sofies Stiftelse som den organisasjonen de ønsker å gjøre en ekstra innsats for dette skoleåret Hva gjør elevene for å samle inn penger til stiftelsen, lurer du kanskje på? Denne gangen valgte elevrådet en utradisjonell måte å gjøre det på, nemlig pantekonkurranse. 

Bilde fra Stine Sofies Stiftelse, voksen mannsperson sammen med to barn i hage - Klikk for stort bildeStine Sofies Stiftelse Kjell Inge Søreide

Stine Sofies Stiftelse skal endre samfunnet gjennom å være modig, kompromissløs og alltid på barnas side. De jobber både med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn - og ivareta de voldsutsatte barna. 

Stiftelsen har blant annet verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn. Målet med senteret er at kursdeltagerne, i trygge omgivelser, får oppleve glede og får ny kunnskap. Mestring og gode opplevelser sammen med andre skal danne grunnlag for å styrke deres egne ressurser. På senteret vil deltagerne møte varme og humørfylte voksne som ser viktigheten av traumebevisst omsorg. 

Vil du vite enda mer om stiftelsen, har de egen nettside med mye informasjon. 

Aksjonen på skolen vår, går ut på at alle klassene har hatt drøye 3 uker på å samle inn pant, som pantes i en avtalt matbutikk. Pantelappen fra hver klasse, leveres til to representanter fra elevrådet, som sitter utenfor aulaen og samler inn disse, onsdag 24. mai i storefri. Klassen som har pantet mest, spanderer skolen pizzafest på! Altså er det verdt å samle inn pant! Vi er spente på hva de ulike klassene har fått til sammen, og ønsker lykke til i sluttspurten!