Det nærmer seg elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv.

Elevundersøkelsen Pixabay

Trykk på denne lenken for å lese mer! (Norsk (PDF, 104 kB)) (Arabisk (PDF, 160 kB)) (Tigrinja (PDF, 174 kB)) (Dari (PDF, 182 kB))

Til toppen