Elever fra St. Olav kom på 2. plass i fylkesmesterskap

Elever fra VG2 Salg og reiseliv deltok nylig på WorldSkills, som er en konkurranse innenfor salgsfaget. Det konkurreres på ulike nivåer, både i skolemesterskap og ute i lære. St. Olav sine to deltakere ble berømmet med en flott 2. plass. Vi gratulerer så mye til Angelica og Leon! 

Elever som har deltatt i fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter - Klikk for stort bildeUngdomsbedrift fylkesmesterskap Anders Erlend Haugen

Tidligere har elevene vært gjennom en innledende oppgave som ble avholdt og bedømt lokalt på St. Olav, for å få delta i fylkesmesterskapet i salgsfaget. Hver skole sender et vinnerteam bestående av to elever som konkurrerer med deltakere fra andre skoler i Viken. De får nye oppdrag etter hvert som de avanserer, og konkurransen går helt til VM-nivå. 

Oppdraget de fikk i fylkesmesterskapet er laget med utgangspunkt i læreplan for VG2 Salg og reiseliv med hovedvekt på salgsfaget, men på likt og rettferdig grunnlag. Oppdraget skulle i sin helhet løses ved å lage en salgskampanje basert på et selvvalgt produkt. Salgskampanjen skulle også ha fokus på bærekraftig utvikling. 

I løpet av forberedelsestiden (3 timer) skulle elevene bygge et salgstorg og utarbeide forslag til salgsfremmende innlegg med bilde, tekst og emneknagger for salgskampanjen på relevante sosiale medier (for eksempel Instagram eller Snapchat). Laget skulle videre forberede seg på å presentere og selge sine varer og utarbeide en salgspresentasjon for juryen. I presentasjonen som skulle ta en halv time, gjennomførte de en salgssituasjon på salgstorget. De presenterte salgstorget for juryen, og la fram salgspresentasjon for dommere. Dette minner for øvrig om en eksamen på VG2, og det er god trening for elevene. 

Bedømmingen la fokus på helheten. Jury og dommere vektla elevene evne til å formidle ferdigheter som selger i salgsfaget, bygge et salgstorg samt å vise forståelse for en selgende varepresentasjon, og å kunne svare på utdypende spørsmål innen temaet. 

Til toppen