Elevundersøkelsen 2023

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Tre glade elever sitter rundt en datamaskin og jobber - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde elever Getty Images

I Viken fylkeskommune gjennomføres undersøkelsen i 2023 mellom mandag 6. november og fredag 8. desember. 

Skolen ønsker å høre hvordan elevene har det og opplever sin skolehverdag. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og vg1 i høstsemesteret. St. Olav velger også å gjennomføre Elevundersøkelsen for vg2 og vg3. 

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Les mer om elevundersøkelsen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside