Hva kan du forvente av digital opplæring?

Vår skole er satt på RØDT smittevernnivå til og med uke 16. Hva kan du som elev og foresatte forvente av digital opplæring? 

På RØDT nivå følges timeplanen så langt det lar seg gjøre. Elevene møter på skolen til oppsatte tidspunkt og er hjemme med digital opplæring deler av skoleuka. Elever som er syke eller av andre grunner ikke kan møte opp til sine undervisningstimer i Teams, må ta kontakt med faglærer. 

Dette kan du forvente i digital opplæring: 
Lærere og elever følger sin ordinære timeplan. Lærer starter timen, fører tilstedeværelse og er tilgjengelig for elevene i sine økter. Avtalte vurderinger som ikke kan gjennomføres digitalt, må utsettes eller avlyses. 

Vi oppfordrer til en åpen dialog mellom lærer og elever, slik at både ansatte og elever opplever situasjonen som overkommelig. Elever har ulike arbeidsforhold hjemme, og det er ikke forventet at verken elever eller lærere skal arbeide mer eller hardere enn vanlig.
   
Ta vare på hverandre, både ansatte og elever! 

Til toppen