Skolebygget vårt skal rehabiliteres!

Endelig skjer det noe med skolebygget vårt! Onsdag 15.02.23 vedtok et enstemmig fylkesting at St. Olav-bygget skal få en rehabilitering. Les mer i saken om hva prosjektet innebærer. Vi gleder oss til en etterlengtet oppgradering av blant annet inneklimaet for både elever og ansatte.
 

Hovedinngangs St. Olav videregående skole - Klikk for stort bildeSkolebygget skal rehabiliteres fra høsten 2023.

Det har vært skrevet og sagt mye om skolebygget vårt gjennom flere ti-år. Utfordringen med inneklima er ett av de områdene som har vært mest omtalt. Fylkestinget vedtok denne uka rehabiliteringsprosjektet som blant annet skal sørge for utskifting av inneklima-anlegg i hele skolebygget. Videre skal det også installeres sprinkleranlegg, jentedoen i 1.etg skal pusses opp og enkelte rom skal få oppgraderinger. Det vedtatte prosjektet har en estimert kostnadsramme på 160 millioner. 

Oppstart for prosjektet er høsten 2023 og vil foregå gjennom hele skoleåret 2023-24. Dette betyr at hele skolen, alt fra bøker, møbler, elever og ansatte, skal flyttes ut av bygget i løpet av sommeren 2023 og over i erstatningsbygg. Dette vil være lokaler på gamle "Tuneteknikeren", eventuelt med paviljonger i tillegg. Det betyr at hele skolen vil være samlet på èn lokasjon, og vi er godt fornøyde så langt med de planer som er lagt for erstatningslokalene. Undervisning i Sarpsborg idrettshall vil gå som vanlig. 

Høsten 2024 skal vi være tilbake i skolebygget vårt, med god, sunn luft og et oppfrisket skolebygg.
Dette gleder vi oss til!