Grønt smittevernnivå

 Her finner du info om regler om smittevern, karantene og testing

Endelig er vi på grønt smittevernnivå!

Det har vi venta på. Men det betyr likevel at vi fortsatt skal passe på noen ting: 

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene og normalt renhold
 • Unngå fysisk kontakt

Vi kan nå organisere undervisningen som vanlig. 

Det er i tillegg kommet nye retningslinjer for karantene og testing:

Videregående, folkehøyskole, voksenopplæring - slik håndteres smittetilfeller:

 • Elever og ansatte som er nærkontakter, er i karantene til svar på test 1 foreligger.
 • Test 1: Tas så fort det lar seg gjøre, etter at smitten er oppdaget. Den testede kan komme tilbake til skolen når negativt testsvar foreligger. Testen tas på kommunens testsenter.
 • Test 2: Tas hjemme som selvtest på avtalt dag, før man går på skolen.
 • Test 3: Tas hjemme som selvtest på avtalt dag, før man går på skolen.
 • Hvis elevene/ansatte (som er nærkontakter) utvikler symptomer på luftveisinfeksjon, er det viktig at de forlater skolen og bestiller test.

Om selvtesting

 • Eleven  vil få god informasjon og opplæring i hvordan selvtest skal tas, dersom test 2 eller test 3 skal tas hjemme. Dette skjer ved gjennomføring av test 1 på kommunens testsenter. Eleven  får med seg testutstyr og brosjyre med henvisning til video.
 • Testen tas hjemme på avtalte dager for test 2 og eventuelt test 3, før elevene reiser på skolen den aktuelle dagen. Eleven tester seg selv, eller ved hjelp av foresatte.
 • Ved negativ test kan eleven dra på skolen. Ved positiv test kontaktes smittesporingsteamet og eleven vil få ytterligere informasjon om isolasjon og karantene for nærkontakter. 

Du finner oppdatert informasjon om dette på Sarpsborg kommunes hjemmeside

Til toppen