Hva kan du forvente av digital opplæring?

Vår skole er satt på RØDT smittevernnivå denne uken, men vil fra uke 21 være tilbake på GULT smittevernnivå.

Hva kan du som elev og foresatte forvente av digital opplæring? 

  • På RØDT nivå følges timeplanen så langt det lar seg gjøre. Elevene møter på skolen til oppsatte tidspunkt og er hjemme med digital opplæring deler av skoleuka.
  • På GULT nivå kan vi ha bortimot ordinær undervisning i klasserommet, vi må vaske pult og stol når vi forlater rommet, håndhilse og klemme må vi fortsatt vente med.
  • Elever som er syke eller av andre grunner ikke kan møte opp til sine undervisningstimer i Teams, må ta kontakt med faglærer. 


Dette kan du forvente i digital opplæring: 
Lærere og elever følger sin ordinære timeplan. Lærer starter timen, fører tilstedeværelse og er tilgjengelig for elevene i sine økter. Avtalte vurderinger som ikke kan gjennomføres digitalt, må utsettes eller avlyses. 

Vi oppfordrer til en åpen dialog mellom lærer og elever, slik at både ansatte og elever opplever situasjonen som overkommelig. Elever har ulike arbeidsforhold hjemme, og det er ikke forventet at verken elever eller lærere skal arbeide mer eller hardere enn vanlig.
   
Ta vare på hverandre, både ansatte og elever! 

Til toppen