Nasjonal grunnutdanning for vektere på timeplanen for SSR

Skoleåret 2022-23 startet St. Olav vgs og Securitas et samarbeid som gir et unikt tilbud til elever som velger sikkerhetsfaget på vg2 på Salg, service og reiseliv. Ukentlig får elevene muligheten som gir dem læreplassgaranti! Les mer om tilbudet i denne artikkelen.

På St. Olav kan du få nasjonal vekterutdanning i regi av Securitas Tom Andersen/ Securitas
På St. Olav kan du få nasjonal vekterutdanning i regi av Securitas Tom Andersen/ Securitas

Som elev på vg2 Salg, service og sikkerhet skal man ukentlig ha opplæring i YFF-faget. Målet med faget er at elevene skal kunne veksle mellom ulike læringsarenaer, som feks en bedrift og skolen, og gi elevene en mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner. Det skal gi dem bedre mulighet til å velge sitt lærefag. 

Som første skole i tidligere Østfold har nå St. Olav dette skoleåret gitt elevene mulighet for å gå Nasjonal grunnutdanning for vektere i regi av Securitas. Hver onsdag får elevene opplæring av Securitas-ansatte. Utdanningen gjør dem klare for arbeid som vekter, med læreplassgaranti hos Securitas. 

Kristoffer Kitterød er lærer på Salg, service og reiseliv. Han sier dette om samarbeidet og tilbudet: 


"At St. Olav kan tilby denne utdanningen i samarbeid med en av verdens største sikkerhetsaktører er veldig spennende. Sikkerhetsfaglig utdanning har blitt spesielt relevant i disse tider, og med dette samarbeidet har vi muligheten til å profesjonalisere opplæringen allerede tidlig i det videregående utdanningsløpet. Som lærer i programfag må man jobbe for å holde tritt med samfunnsutviklingen. Når vi har dette tilbudet i tillegg til prosjektene vi samarbeider om med lokale tjenesteytende bedrifter, tenker jeg at vi har en relevant og god utdanning som forbereder elevene på forventningene som stilles i arbeidslivet."

Tom Andersen er fagopplæringsleder i Securitas Tom Andersen/ Securitas

Tom Andersen er fagopplæringsleder i Securitas. Han mener elevene får en unik mulighet og godt grunnlag for videre arbeid: 
 

"Samarbeidet mellom St Olav videregående skole og Securitas gir elevene som tar VG2 Service, administrasjon og sikkerhet en kjempegod innføring i sikkerhetsfaget og hvordan  man jobber med forebyggende sikkerhet i samfunnet. Ved å delta på Nasjonal Grunnutdanning for Vektere i YFF, vil du bli sertifisert som Vekter og du har læreplassgaranti."

Vi gleder oss til å se våre første elever ut som lærlinger hos Securitas i løpet av året. 

Til toppen