NM Ungdomsbedrift ble gjennomført denne uken!

Torsdag 29/4 har vi hatt en koronavennlig samling for to ungdomsbedrifter ved St. Olav. Dette er Lunch Fresh UB som er kvalifisert i kategorien "Beste HR", og Historiske Knuter UB som er kvalifisert i "Beste sosiale Entreprenør". 

NM Ungdomsbedrifter, gullbillett - Klikk for stort bildeNM Ungdomsbedrifter Cecilie Kitterød  

St Olav vgs har i mange år hatt et samarbeid med Ungt Entreprenørskap, og bruker ungdomsbedrift som læringsmetode i flere fag. Lunch Fresh UB og Historiske Knuter UB har faget Markedsføring og ledelse. Her har over 50 elever i 12 bedrifter jobbet med å utvikle ideer, produkter og strategier gjennom hele skoleåret, og gjennom deltakelse i Viken-mesterskapet i mars, ble altså to bedrifter fra skolen, kvalifisert til årets norgesmesterskap. For mer informasjon, se NM Ungdomsbedrift | Ungt Entrepenørskap (ue.no)

Gratulerer med herlig innsats!

NM Ungdomsbedrifter - Klikk for stort bildeNM Ungdomsbedrifter Cecilie Kitterød  

Til toppen