Smittevernstiltak - skoleåret 2020-21

Vi er etter Utdanningsdirektoratets føringer på GULT smittevernnivå. God oppfølging av smittevern er viktig for å hindre at Covid-19 får spre seg ytterligere.

 Coronavirus - Klikk for stort bilde 

  

På GULT nivå kan vi ha bortimot ordinær undervisning i klasserommet, men vi må vaske pult og stol når vi forlater rommet. Håndhilsing og klemming blir det ikke noe av, så vi får eventuelt hilse med albuen.

Ved økning i smitte kan smittevernnivået heves til RØDT, og det vil få konsekvenser for hvordan vi driver undervisning i klasserom, spesialrom og idrettshallene.

Retningslinjene nedenfor gjelder på St. Olav vgs og gås gjennom av kontaktlærer i alle klasser. De er utarbeidet etter retningslinjene for GULT nivå fra udir.no, og gjennomgått sammen med Kommuneoverlegen i Sarpsborg kommune:

For alle:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • Vi unngår håndhilsing og klemming
 • Elever skal vaske eller desinfisere hender minst ved skolestart og ved bytte av klasserom/oppholdssted
 • Det er tildelt egne inn- og utganger for elevene, og det er viktig at disse overholdes. ST: Inngang bak ved Elevtjenesten. ID: Hovedinngang. SSR: Inngang ved barnehagetomt. Lærer vil vise deg rett inngang.
 • Elever skal ha faste plasser i klasserommet når det lar seg gjøre, og flater skal desinfiseres ved bytte av klasserom/pult (f.eks. i programfagene). Lærer har ansvar for tildeling av plasser i klasserom.
 • Utenfor klasserommet bør ansatte og elever holde 1 meter avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store forsamlinger

Spesielle steder/situasjoner:

 • Kantina: Vi har bare én kantine, og denne vil være åpen inntil videre, men sitteplassene vil være avsperret og skal ikke brukes. Det vil være noe begrenset vareutvalg. Det er viktig å overholde 1 meters avstand i kø og i disk. Det er kun en trappenedgang som kan benyttes.
 • Vanndispensere er åpne, og vil rengjøres ofte, etter renholdsplanen
 • Friminutt: Klassene holder i utgangspunktet på timeplanen sin, men der det ligger 2 eller flere undervisningstimer etter hverandre legges friminutt utenfor timeplanens friminutt i så stor grad som mulig. Det oppfordres til å gå ut i friminutt, og holde avstand. Elevene kan ikke «besøke» andre klasser i friminuttene eller storefri.
 • Storefri/lunsj: Elevene kan sitte i klasserom og spise. Unntak fra dette er laboratorier og andre spesialrom. For elever på spesialrom vil det tildeles andre steder til bespisning.
 • Bokskap: Kan benyttes. Dersom det står en annen elev i nærheten av ditt skap, må du vente på å gå inn i ditt eget.
 • Biblioteket med tilhørende grupperom kan brukes av elevene omtrent som vanlig, inntil annen beskjed. Elever fra samme klasse kan sitte sammen i biblioteklokalene, med 1 meters avstand. Det er kun tillatt med 2 elever på grupperom på biblioteket. Elevene må vaske bordene etter bruk. Sosiale aktiviteter som sjakk og andre spill kan vi dessverre ikke tilby nå.
 • Toaletter: husk 1 meters regel i perioder med «kø», og vent eventuelt utenfor.
 • Øvrige regler som er spesielle for det utdanningsprogrammet du går på vil gås gjennom av faglærere.

 I tillegg har vår renholdsavdeling gode rutiner for forsterket renhold. 

Takk for at du bidrar til å hindre smittespredning, og lykke til med skolestart!

Se også Udir sitt informasjonsskriv til foreldre her

Til toppen