Vurdering av karantene for elever

Nærkontakt og karantene - Hvordan gjøres vurderingene?

I forbindelse med bekreftede smittetilfeller på skolen, gjøres det alltid en vurdering av hvem som er nærkontakter av både elever og ansatte, og dermed skal i karantene. Det er kommuneoverlegen ved smittesporing som avgjør hvem som skal regnes som nærkontakt. Det er ikke ønskelig at flere settes i karantene enn nødvendig, derfor gjøres det en reel vurdering i hvert tilfelle ift kontakt med den smittede. Dette skjer på bakgrunn av oversikt over klasser, til stedeværelse og plasseringer, men også ved dialog mellom kontaktlærer og elev.
Dersom man er i tvil om man er nærkontakt, skal man være i karantene inntil annen vurdering ev er gjort. 

Til toppen