Skolens verdier og visjon

Klikk for stort bildeSamhold, Engsjement og Kompetanse Lise Lotte Westli  

 Skolens verdier er et utviklet i fellesskap blant skolens medarbeidere og elever. Disse ble lansert og innarbeidet i skolens praksis fra skolestart 2018. Arbeidet med verdier er aldri ferdig, og vi jobber hele tiden med at verdiene skal styre det vi gjør hver dag. 

St.Olavs verdier er: Samhold - Engasjement - Kompetanse. 
Under kan du se hvordan du som elev eller foresatte skal oppleve dette i praksis.   

Skolens visjon er:

I sentrum for læring og vekst

Den er utarbeidet i samråd mellom personalet og elevrådet. 

Våre verdier i praksis
Samhold Engasjement Kompetanse
Vi hilser og smiler til hverandre Elevene møter engasjerte medarbeidere som bryr seg Vi utfordrer elevenes evne til kritisk tenkning
Vi tar ansvar for inkludering og likeverd Vi ønsker å utvikle modige, bevisste og nysgjerrige elever som står for sine meninger Det er faglig dyktighet og kvalitet i arbeidet vi utfører
Elevene skal oppleve trygghet, omsorg og aksept Vi legger til rette for at elevene deltar aktivt i egen læringsprosess Gjennom opplæringen blir elevene godt forberedt til å møte fremtiden
Alle elever skal ha samme muligheter til læring og utvikling i trygt og godt skolemiljø Vi har fokus på elevmedvirkning Vi har ambisjoner for elevene våre
Til toppen