Strømmen videregående skole

 • Tidligere råd fra kommuneoverlegen for å hindre koronasmitte opphører mandag 27.sept.2021
  Basert på smittesituasjonen lokalt med lav sykdomsbyrde, god vaksinasjonsdekning og nedadgående smittetall også blant barn og unge, så vurderer kommuneoverlegen at det fra mandag 27.09 ikke lenger er forholdsmessig å gi råd om begrensing av arrangementer eller fritidsaktiviteter for barn og unge. Det vil si at rådene vi ga for noen uker siden oppheves førstkommende mandag. Les mer:
 • Orientering om vaksinering
  Nå får 16-17 års gruppa Drop-in. Er du i aldersgruppen 16-17 år og ennå ikke har vaksinert deg mot korona, kan du nå vaksineres på skolen.

Aktuelt

 • 24.09.2021 Lærer hjelper tre elever Tilbake til vanlige fraværsregler
  Fra og med mandag 11. oktober gjelder de vanlige fraværsreglene. Elever som er hjemme av helsegrunner må da levere legeerklæring for å få godkjent...
 • 10.09.2021 Trenger du gode råd? Prøv den nye appen!
  Appen Elevtjenesten er elevenes «røde knapp». Her får du rask og enkel tilgang til fagfolk som kan hjelpe, nesten uansett hva du strever med...
 • 07.09.2021 Out-Lillestrøm Oppsøkende Ungdoms Team
  OUT er en lavterskel og forebyggende tjeneste i Lillestrøm kommune tilknyttet tjenesteområdet oppvekst og helsetjenester for barn, unge og familier
 • 27.08.2021 Strømmen videregående skole Skoleåret 2021-22
  Her finner du nyttig informasjon du trenger til skolestart. Også info om oppstart voksenopplæringen.
 • 05.08.2021 Digi-post
  Vi anbefaler alle våre elever og deltagere om å opprette bruker på Digipost før skolestart (dersom du ikke har det allerede). Skolen sender bl.a...
 • 05.08.2021 Inntak og ventelister
  Det er Inntakskontoret i Viken som formidler skoleplass. Alle som har søkt i Vigo innen 1. mars, får svar fra Inntakskontoret om inntak eller plass...
Til toppen