Det ble gjennomført yrkesmesterskap i elektro fredag 10. mars 2023 - Fylkesmesterskap i Viken

Ben Are Kristensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 10. mars ble det gjennomført fylkesmesterskap i elektrofag ved Strømmen videregående skole, avdeling Fjellhamar.
Påmeldte VG2 Elever fra mange yrkesskoler i Viken konkurrerte i fagretningen elenergi og ekom. Det var en sann glede å se stolte elever som viste frem sin kompetanse gjennom praktisk arbeid.

30 elever fra ulike skoler i Viken deltok i konkurransen som varte over to dager. På torsdag fikk elevene utdelt oppdraget med tekniske spesifikasjoner og en kundebestilling. Elevene brukte dagen til å beregne og planlegge arbeidet som skal gjennomføres dagen etter, dvs. fredag.
Fredagen ble en hektisk dag for deltakerne der de utførte installasjon, løste utfordringer underveis og kontroll av eget arbeid under tidspress.

Alle elevene gjorde en glimrende innsats og både sensorer og lærere var stolte av elevenes arbeid.

Vi retter en stor takk til deltakerne spesielt, og lærere, sensorer, opplæringskontor og næringslivet som bidro til at mesterskapet kunne gjennomføres. TAKK!

Til toppen