ElevPc-ordningen i Vikens videregående skoler

Når du skal begynne på videregående skole, må du selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart.

ElevPc-ordningen i Vikens videregående skoler

Til toppen