Fag- og svenneprøver etter nye læreplaner våren 2023

Første mulige tidspunkt for fag- og svenneprøver etter Kunnskapsløftet 2020 er endret til våren 2023.

Opprinnelig tidspunkt var våren 2024, men nå er dette endret i forskriften.

Siste mulige tidspunkt for å ta fag- og svenneprøve etter Kunnskapsløftet 2006 er uendret.

Her kan du lese mer om innføring og overgangsordninger for nye læreplaner