Informasjon til foresatte

Foresattemøter for elever på elektrofag 

 

Vg1 : torsdag 9. februar 

Vg2 : tirsdag 14.februer 

Foresattemøter - alle møter kl. 18.00 - 19:30

 

Elektro 

Torsdag 9. februar - VG1 elektro og datateknologi 

Tirsdag 14.februer – VG2 elenergi og ekom 

 

Trygg skolehverdag

Det er viktig at elevene opplever at de har en trygg skolehverdag hos oss. Hvis du eller din ungdom opplever at det ikke er trygt å være på skolen er det viktig at dere gir beskjed til elevtjenesten, assisterende rektor eller rektor. Les mer om dette i "Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø"

Har dere spørsmål? Send til  Strømmen vgs

Til toppen