Oppstart skoleåret 2022-23

 Her finner du nyttig informasjon du trenger til skolestart og resten av skoleåret.

Bilde over skolen:

Oversiktsbilde skolen - Klikk for stort bildeOversiktsbilde skolen 1881.no   

    

Takk ja til plass i VIGO og møt opp første dag

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk, i karantene eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig. 

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker og står på venteliste, må du vente til du eventuelt får beskjed om at du får plass likevel. 

Oppstartsamtaler

Oppstartsamtalen for elever er den første samtalen mellom elev, foresatte og kontaktlærer ved Strømmen vgs. Hensikten med samtalen er å skape en trygg og positiv skolestart for deg som elev, og å legge til rette for et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Oppstartsamtaler ved skolestart høsten 2022 gjennomføres i august. Invitasjon til oppstartsamtalen sendes en uke før, til digipost (alle elever må opprette digipost - DIGI-POST) der står det også informasjon om oppmøtetidspunkt, kontaktlærer for din klasse og oppmøtested. 

Dersom du ved 3. inntaket har takket ja til en annen skoleplass enn den du har fått innkalling til, så ber vi deg se bort fra denne innkallingen.  

Til oppstartsamtalen

I forbindelse med oppstartsamtalen må du også i dette skjemaet skrive under (DOCX, 48 kB) (PDF, 136 kB) på skolens reglementer, reglement for utlån av læremidler (PDF, 84 kB) og ordensreglement. Fint om du/dere leser igjennom dette på forhånd.
Fyll ut svarene i oppstartsamtale-skjema (DOCX, 54 kB (DOCX, 71 kB)) og ta med til oppstartsamtalen, dette skjemaet er vedlagt brevet vi har sendt per post. Ta deg god tid til dette og noter svarene dine på arket. Diskuter gjerne spørsmålene med dine foresatte. Innholdet er selvfølgelig dekket av skolens taushetsplikt.

Elev- og foresattopplysninger

Opplysninger om elev og foresatte registreres i det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Elevene importeres til VIS ca. den 12. august og kan da logge seg inn, foresatte importeres 1-2 dager etter eleven. VIS henter informasjon om elev og foresatte registrert med foreldreansvar fra det sentrale folkeregister (DSF). Det er viktig at foresatte oppdaterer sin e-postadresse og mobilnummer slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Fylkeskommunen tilbyr en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac til elever. Du eier maskinen selv, også etter endt videregående opplæring.

Les mer om elev-PC

Verktøypakker til bruk i undervisningen

Skolen kjøper inn verktøypakker som elevene kan kjøpe fra skolen (bestilles fra kontaktlærer). Viken fylkeskommune sender faktura på DIGI-post. (Verdi innenfor Lånekassens utstyrsstipend) Dette gjelder elever på vg1 Elektro og TIF (Teknologi- og industrifag). Elevene på Helse og oppvekstfag skal ikke ha slike utstyrspakker

Husk å aktivere din Viken-bruker

For å få tilgang på programvare og andre tjenester du trenger som elev i Viken fylkeskommune, må du aktivere din Viken-bruker. Du vil som ny elev få en SMS med mulighet for å aktivere Viken-bruker ca. 13. august.

Slik aktiverer du din Viken-bruker

Glemt passord eller brukernavn

Har du har glemt passord eller brukernavn til Viken-bruker?

Glemt passord eller brukernavn

Oppsett av PC/Mac

Trenger du hjelp til installering, pålogging og tilgang til IT-systemer, for eksempel til Office 365 eller Viken-e-post?

Installering, pålogging og tilgang til IT-systemer

Fotografering og ID-kort

Som elev får du utdelt et skolebevis med bilde. Vi tar bilder av alle nye elever på starten av skoleåret, og du vil få beskjed når det er din tur til å fotograferes.

Mer om skolebevis

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er vårt skoleadministrative system. Visma InSchool vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærere, fravær, anmerkninger og karakterer i VIS. Du kan også levere digitale søknader og gjennomføre fagvalg i VIS.

Les mer om Visma InSchool og se introduksjonsvideo

Fravær

Du melder fravær i Visma InSchool. Er du syk før skolen starter, må du kontakte skolen direkte

Se fraværsreglement for alle elever i Viken 

Skoleskyss

Bor du i tidligere Akershus, trenger du ikke å søke om skoleskyss. 

Les mer om skoleskyss

Gratis lærebøker og lisenser

Du får du låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Du skal behandle bøkene pent, og må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt. 

Les reglementet for utlån av lærebøker

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november.

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Skoleferier og fridager

Se skoleruta for kommende skoleår

Rådgivere og helsesykepleier på skolen

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg. 

Rådgivere Helsesykepleiere

Reglement og rutiner

Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole? 

Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev

Spørsmål?

E-post skolen

Parkering

Det er begrenset med parkeringsplasser ved skolen, og KUN parkering for ansatte. Vi oppfordrer alle til å benytte alternativ transport.

Forsikringer

Du som elev er forsikret gjennom Viken fylkeskommune sin avtale med KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som PC, telefoner, klokker, smykker, sykler etc.  

 

Velkommen til skolestart!

Til toppen