Orientering om vaksinering

Nå får 16-17 års gruppa Drop-in.  Er du i aldersgruppen 16-17 år og ennå ikke har vaksinert deg mot korona, kan du nå vaksineres på skolen.

Har du ikke fylt 16 år ennå, må du ha med samtykkeerklæring fra dine foreldre, foresatte eller verge. Den skal være sendt dine foresatte for signering og du finner den også på vår nettside.

Lillestrøm kommune.no/koronainformasjon/koronavaksine/

Vaksineringen skjer på fredag 24.09. kl 09-11 og du blir vaksinert med Pfizer vaksine.
Husk å ta med legitimasjon.
Håper vi ser deg ved vaksinering på skolen.
 

Vaksineringen på Strømmen vgs: I lokalene til Helseservice/helsesekretær (ved Helsesykepleiernes kontor) Inngang Jørgen Moes vei.

Til toppen