Praktisk informasjon for elever ved på Strømmen videregående skole. Oppdatert: 11/6-21

Rektor informerer: 

Til alle elever ved Strømmen videregående skole. 

Mer info:

Videregående skoler skal være på GULT nivå ut uke 23

Oppdatert 11.6.:

Russefeiringen nærmer seg slutten. Det er pågående utbrudd med korona blant russ i Bærum, Oslo og i Lørenskog. Det har først og fremst vært smitte blant russ som ruller på buss. Smittesporing har vist at bussene møtes på ulike steder, og fester sammen. For å begrense utbruddet har Oslo og Bærum vedtatt forbud mot rulling.

Det å avtale russefeiring sammen på en parkeringsplass eller i skogen eller andre offentlige steder, regnes som en privat sammenkomst på offentlig sted. Alle arrangementer og private sammenkomster der personer fra forskjellige kommuner møtes bør utsettes eller avlyses. I Lillestrøm har vi en lokal forskrift som forbyr mer enn 30 deltakere på en privat sammenkomst utendørs på offentlig sted.

Enhver russefeiring på offentlig sted som ikke følger gjeldede regler vil kunne politianmeldes for brudd på forskriften og straffeforfølges. Vi minner derfor om at russefeiring må følge gjeldende anbefalinger og regler:

• Det bør ikke samles folk fra ulike kommuner

• Maks 10 gjester + beskyttede* hvis dere er hjemme hos noen

• Maks 30 stykker utendørs (uavhengig av beskyttet eller ikke) på offentlig sted

• Alle skal holde 1 meters avstand

• Det skal føres oversikt over hvem som er til stede Kommunen er i dialog med politiet, som skal ha økt oppmerksomhet og tilsyn med dette i Lillestrøm kommune.

Vi ønsker dere en trygg avslutning på årets russetid! 10.06.2021 Kommuneoverlegen i Lillestrøm

 

 

Oppdatert 2.6.:

Smittetallet i kommunen holder seg stabilt lavt, og andel ukjent smitte er gått ned. Utbruddet blant russen er slått helt ned. Det er ingen russ som har blitt smittet etter 21. mai.

Vi fortsetter med lavterskel testing på skolene ut uke 23.

Tirsdager kl.09.00 - 10.00.

 

 

Oppdatert 27.5.:

Etter at Lillestrøm kommune gikk ut med informasjon om smitte blant enkelte russ på fredag 21. mai, har det tilkommet mange smittede russ, og det er konstatert et utbrudd blant russen. Til nå er 32 stykker smittet med korona i dette utbruddet. De smittede kommer fra flere ulike russebusser og kommuner, men alle har vært på rulling med russebuss i samme periode, og det har da vært aktivitet på tvers av de ulike bussene.

Smitteførende russ på rulling En eller flere av de smittede (fra ulike busser) var smitteførende på rulling hver natt i perioden natt til 17. mai til natt til 21. mai. Særlig natt til 19. og natt til 20. mai var det mange smitteførende personer på ulike busser. De aktuelle bussene var da på følgende steder i løpet av natten: • Parkeringsplassen på Tusenfryd • Gardermoen, Jessheim • Hvervenbukta.

Det skal ha vært flere russebusser til stede på disse stedene de aktuelle nettene. Russ som har vært på rulling på disse stedene de aktuelle datoene, bes teste seg umiddelbart og holde seg hjemme til svar på test foreligger.

Testing Vi ber om at all russ har lav terskel for å teste seg. De som har vært ute og rullet med russebuss i perioden natt til 17. mai til natt til 21. mai oppfordres til å ta en test uansett om de har symptomer eller ikke.

Nærkontakter For å redusere risiko for smittespredning er det viktig at all russ har færrest mulig nærkontakter i løpet av en uke. For å ikke ha for mange nærkontakter, bør dere danne mindre, faste grupper som er sammen.

• Det er viktig at dere holder dere til de samme, faste gruppene hele russetiden.

• Unngå å ta med andre enn de som er i gruppa, på buss eller bil.

Tusen takk for samarbeidet! 26.05.2021 Kommuneoverlegen i Lillestrøm

 

Oppdatert 26.5.:

Kommuneoverlegene har bestemt at videregående skoler holdes på på rødt nivå ut uke 22 i Lørenskog, Rælingen og Lillestrøm pga det pågående utbruddet. Det kan fortsatt øke i utbredelse og de ønsker å ha bedre oversikt over dette før de evt. slipper opp.

 

Oppdatert 25.5.:

En person tilknyttet bussen Rollerclick var smitteførende natt til 17. mai. En person tilknyttet bussen Rock in Rio var smitteførende natt til 19. mai. Alle som har rullet med disse bussene, eller som har vært i nær kontakt med de smittede disse dagene, oppfordres til å gå i karantene og teste seg snarest. Etter sju døgn kan du teste deg ut av karantenen. En av de smittede har ukjent smittekilde. Det er derfor grunn til å mistenke uoppdaget smitte blant russen på Nedre Romerike.

"Vi har fått to positive prøvesvar fra elever som har rullet på russebuss. Det er snakk om en russ ved Skedsmo videregående skole på lokal russebuss og en elev bosatt i Lillestrøm, elev ved Lørenskog vgs som har vært og rullet med en buss i Nittedal.

Hans-Christian Myklestul (Kommunelege)"

 

Oppdatert 5.5.:

Det har i dag blitt vurdert at videregående skoler holder på rødt nivå ut uke 20

Det skal start opp med testtilbud fra neste uke (enten drop-in eller massetesting). Nærmere beskjed om dette kommer.
Ny vurdering vil skje når vi nærmer oss uke 21 og vi ser hvordan situasjonen er.

 

 

Oppdatert 30.4.:

Fra Kommuneoverlegen i Lillestrøm:
" For elever i videregående alder så har smittetallet gått veldig ned, men her er potensialet for smittespredning større og vi er mer avhengig av de andre kommunen rundt oss. I samråd med kommuneoverlegene på Nedre anbefales at videregående skoler viderefører rødt nivå ut uke 18. Vi gjør ukentlige vurderinger. Hovedmålet vårt er at vi skal slippe å gå tilbake på rødt igjen når vi etter hvert kommer ned til gult. Det er krevende å skifte mellom de ulike nivåene. Smittesituasjonen generelt i kommunen har imidlertid en positiv trend, så vi håper vi snart kan komme tilbake på gult nivå."

 

Oppdatert 11.4.kl. 13.20:

Fra Kommuneoverlegen i Lillestrøm:
"Vedtaket om stengte skoler går ut 11.april. I møte med de andre kommuneoverlegene på Nedre ble vi i dag enige om at vi ikke lager nye vedtak om stenging av videregående skoler. Det vil si at videregående skoler skal være på rødt nivå fra mandag 12.april. Rødt nivå er anbefalt i uke 15 og 16. Dette gjelder da for skolene i Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal og Rælingen."

Altså tilbake til RØDT nivå som før påske

 

Oppdatert 19.03. kl. 13.30:

Stenger videregående og reduserer åpningstid i barnehager og SFO, i tillegg vil videregående skoler gå over til heldigital undervisning

 

Oppdatert 28.2. kl. 11.00

Årsaken er den økende smitten av det muterte koronaviruset.  Kontaktlærer må gi klassen sin nærmere beskjed og dere alle må dessverre IGJEN lage nye undervisningsplaner.

 

Oppdatert 26.2. kl. 11:30

OFMA, OFMB, 1 ELA, 1 ELC, 2 ELA, 2 ELB, 3 PBA og 3 PBB har hjemmeundervisning mandag 1. mars da elever og lærere er i karanteneEn lærer og en elev ved elektrofag har fått påvist korona. Dette er tilknyttet et utbrudd med mutert UK variant koronavirus. Læreren og eleven kan ha vært smitteførende på skolen fr onsdag17/t tom fredag 19/2. Elever og ansatte som har hatt nær kontakt må i karantene. De elevene og ansatte dette omfatter, blir kontaktet direkte med egen informasjon. Det har ikke vært kontakt innendørs mellom de øvrige klassene i denne perioden, så elever og ansatte i andre klasser trenger ikke å gå i karantene. Andre ungdommer og ansatte ved skolen kan forholde seg som vanlig, men ha økt oppmerksomhet på symptomer. Det er ikke mistanke om smitte i lokalene. Skolehverdagen vil derfor gå som vanlig for de som ikke er i karantene. Hva skjer videre? • Elever og ansatte som har hatt nær kontakt med den smittede er satt i karantene • Nærkontakter testes for koronavirus snarest mulig og dag 8 av karantenetiden • Husstandsmedlemmer til nærkontakter skal i karantene til nærkontakten har testet negativt med PCR. • Det er ikke mistanke om smitte i lokalene. • Andre elever og ansatte ved skolen kan forholde seg som vanlig, men ha fokus på symptomer og gode smittevernrutiner. • Hvis ungdommen din skulle få symptomer anbefales det at man holder ungdommen hjemme og bestiller time for testing. Hvis situasjonen endrer seg, vil vi sende ut ny informasjon. Generelle oppfordringer Alle oppfordres til å følge helsemyndighetenes smittevernråd om å holde seg hjemme dersom man er syk, holde avstand og vaske hendene godt.

------------------------

Eleven på 2. trinn elektrofag har fått påvist korona av mutert UK variant av koronavirus.

Eleven kan ha vært smitteførende på skolen i perioden tirsdag 16/2 til og med fredag 19/2.

Elever og ansatte i klassen regnes som nærkontakter og skal i karantene. Det har ikke vært kontakt mellom de øvrige klassene innendørs denne dagen, så elever og ansatte i andre klasser skal ikke i karantene.

Elever og ansatte som har hatt nær kontakt må i karantene. I tillegg skal husstandsmedlemmene til nærkontaktene i karantene til nærkontaktene har avlagt negativ PCR test Andre barn og ansatte ved skolen kan forholde seg som vanlig, men ha økt oppmerksomhet på symptomer. Det er ikke mistanke om smitte i lokalene

Hva skjer videre?

• Elever og ansatte som har hatt nær kontakt med den smittede er satt i karantene

• Husstandsmedlemmer av nærkontakter er i karantene til første PCR test er negativ.

• Det er ikke mistanke om smitte i lokalene.

• Andre elever og ansatte ved skolen kan forholde seg som vanlig, men ha fokus på symptomer og gode smittevernrutiner.

• Hvis du skulle få symptomer anbefales det at man holder seg hjemme og bestiller time for testing. Hvis situasjonen endrer seg, vil vi sende ut ny informasjon.

Generelle oppfordringer: Alle oppfordres til å følge helsemyndighetenes smittevernråd om å holde seg hjemme dersom man er syk, holde avstand og vaske hendene godt. For mer informasjon om korona, se Folkehelseinstituttet sine sider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ Tusen takk for samarbeidet! 23.02.2021 Hans-Christian Myklestul Kommunelege

--------------------------

Tirsdag 23.2.21, kl. 08.00:

En elev i 2.trinn elektrofag har fått påvist korona. Eleven kan ha vært smitteførende på skolen onsdag 17/2. Elever og ansatte i klassen regnes som nærkontakter og skal i karantene. Det har ikke vært kontakt mellom de øvrige klassene innendørs denne dagen, så elever og ansatte i andre klasser skal ikke i karantene. Andre elever og ansatte ved skolen kan forholde seg som vanlig, men ha økt oppmerksomhet på symptomer. Det er ikke mistanke om smitte i lokalene. Skolehverdagen vil derfor gå som vanlig for de som ikke er i karantene. Oppsummert •

Elever og ansatte som har hatt nær kontakt med den smittede er satt i karantene

• De i karantene anbefales å teste seg snarest mulig, 23/2, og dag 8 i karantenetiden •

Det er ikke mistanke om smitte i lokalene.

• Andre elever og ansatte ved skolen kan forholde seg som vanlig, men ha fokus på symptomer og gode smittevernrutiner.

• Hvis du skulle få symptomer anbefales det at man holder seg hjemme og bestiller time for testing.

Hvis situasjonen endrer seg, vil vi sende ut ny informasjon. Har du spørsmål kan du ta kontakt med rektor. Generelle oppfordringer Alle oppfordres til å følge helsemyndighetenes smittevernråd om å holde seg hjemme dersom man er syk, holde avstand og vaske hendene godt.

----------------------------

Onsdag 3.2.21

Smittesituasjonen i Lillestrøm har gått ned de siste ukene, og stabilisert seg nå på smittetall rundt 169 per 100.000. Det er ingen stor andel barn og unge blant de smittede i kommunen. Ut i fra den lokale smittesituasjonen i Lillestrøm, og i dialog med de andre kommunene på Nedre Romerike og Viken fylkeskommune, er det besluttet at vi anbefaler videregående skoler i Lillestrøm å gå tilbake til gult nivå. Det nasjonale kravet om rødt nivå oppheves onsdag, men for å få tid til å effektuere anbefalingen har vi tenkt at kommunen vil anbefale de videregående skolene i Lillestrøm å gå til gult nivå fra og med mandag 8. februar. Mvh. Kommuneoverlegen i Lillestrøm

Vi er altså tilbake der vi var i oktober 2020. Konkrete planer blir utarbeidet på de ulike avdelingene.

Gult nivå – videregående

Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter.

Smitteinfo (PPTX, 3 MB)

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.

Tetthet i grupper:

 • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen.
 • Elever bør ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
 • Ansatte kan veksle mellom klasser/grupper, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
 • Større samlinger bør unngås.
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder det kan oppstå trengsel.

Friminutt:

 • Elever oppfordres til å holde minst en meters avstand i friminutt og pauser.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Elevene bør sitte på sine faste plasser når de spiser.
 • Mat kan tilberedes og serveres på skolen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Ved felles kantine, må det sikres avstand mellom elever.
 • Begrens deling av for eksempel skrivesaker, arbeidsverktøy, nettbrett og lignende.
 • Skolebøker kan fraktes mellom skolen og hjemmet. Dette gjelder også skriftlige innleveringer.

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.
 • Skoleskyss: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind. Elever fra samme husholdning kan sitte sammen.
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
 • Det kan gjøres lokale vurderinger i samråd med lokale helsemyndigheter.

Rektor Ingeborg Goplen, 3.februar 2021

--------------------------------------------

Mandag 25 januar.

Strømmen videregående skole forsetter undervisningen på rødt nivå. Vi minner om de strenge smittevernstiltakene skolen har : 

 • Hold minst en meters avstand til hverandre.
 • Vær særskilt oppmerksom på fellesområder, ganger og klasserom. 
 • Alle elever og ansatte må oppholde seg på tildelt område. 

------------------

Undervisning på rødt nivå blir forlenget til vinterferien, tom fredag 14 feb.

Skolen har i dag fått beskjed fra kommuneoverlegen i Lillestrøm om at de anbefaler rødt nivå for de videregående skolene frem til vinterferien – uavhengig av hva nasjonale myndigheter kommer frem til på mandag. Smittetrykket er fortsatt høyt i kommunen. Skulle smittesituasjonen brått snu til det bedre og det ikke foreligger nasjonal bestemmelse om rødt nivå, vil situasjonen vurderes på nytt. 

Elevene vil dermed ha mye hjemmeskole og å være noe på skolen i løpet av en uke.

--------------------------

Det er nå bekreftet av både fra regjeringen og kommuneoverlegen i Lillestrøm at vi fortsetter på rødt nivå ut uke 2 i 2021, dvs frem til 17. januar.

Det påpekes at FHI er tydelige på at rødt nivå ikke skal være et forebyggende tiltak, men brukes når smittetrykket er høyt lokalt for å begrense smitte innad på skolen. 

Skolen følger den opprinnelige planen for rødt nivå som ble kunngjort 4. november 2020. Dette er nødvendig for å ivareta regelen om 1 meter avstand i klasserom og verksteder. Det vil i praksis si at dere vil få mye digital undervisning og noe praktisk undervisning på skolen. Oppdaterte planer legges ut til elevene internt på Teams.

Les mer om hvilke smitteverntiltak skoler skal følge.

(Oppdatert 030121)

----------------

Det vil si at elevene fortsetter med undervisningsplanene som er utlevert for uke 46. Fra mandag uke 47 vil planene være noe justert pga. at vi alle på skolen må holde en meters avstand til hverandre .Dette er meget strengt på rødt nivå. Dette vil si at dere har ca. 50% av undervisningen på skolen og ca. 50% av undervisningen på Teams. Lykke til!

Jeg minner om følgende særdeles viktige tiltak på rødt nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) Dele inn elever i mindre grupper Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner Unngå trengsel og store samlinger  

Rektor Ingeborg Goplen, 101120

--------------------------------------------------

 

Fortsatt rødt nivå ved Strømmen videregående skole

På bakgrunn av nye føringer fra Viken fylkeskommune har rektor i dag vært i dialog med kommuneoverlegen i Lillestrøm som opprettholder rødt nivå ved Strømmen videregående skole. Skolen går tilbake til den opprinnelige planen for rødt nivå som ble kunngjort 3. november. Dette er nødvendig for å ivareta regelen om 1 meter avstand i både klasserom og verksteder. Av praktiske og pedagogiske hensyn gjør vi noen justeringer.  Oppdaterte planer legges ut til elevene internt på Teams.

-----------------------------------------

Fylkesrådsleder og leder av sentralt kriseteam, Tonje Brenna, opplyser følgende: Rødt nivå betyr at undervisningen ved de videregående skolene i all hovedsak blir gjennomført digitalt og at elevene ikke skal møte på skolen. – Unntaket er elever med spesielt behov for tilpasset opplæring, og praktiske fag der noe fysisk oppmøte er ønskelig og nødvendig. Dette må vurderes ved den enkelte skole.

På Strømmen vgs. iverksetter vi følgende tiltak fra mandag 9.nov.:

 • All teoriundervisning skal være digital . Det vil si at elevene har hjemmeskole og lærere har hjemmekontor
 • Praktiske program fag kan være noe på skolen. Dette vil i første omgang gjelde verkstedopplæring på TIP og EL. HO vil også ha noe YFF- opplæring på skolen.
 • Enkelte elevgrupper vil få tilbud om opplæring på skolen etterhvert.
 • IKT vil være tilgjengelig på skolen
 • Rådgivere og miljøarbeider kan kontaktes på telefon eller Teams.
 • Har du problemer med den digitale opplæringen, sier du i fra til din kontaktlærer. Vi skal sørge for at du får hjelp.
 • Dette vil medføre at det vil bli svært få elever og ansatte på skolen fremover. Dette er også hensikten.

Teams-undervisningen skal skje på følgende måte:

 • Elevene skal følge vanlig timeplan (dvs. timen starter og stopper som normalt)
 • Elevene skal være logget på og klar i Teams når timen starter.
 • Lærer tar opprop og fører fravær som normalt.
 • Lærer leder felles oppstart og avslutning av timen.

-------------------------------------------

Koronasituasjonen på skolen: For å unngå situasjoner hvor vi må sende elever og eller ansatte i karantene/isolasjon ber vi alle om å følge retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. 

 

Karantene? - Klikk for stort bildeKarantene? FHI

Til toppen