Samtykke for bruk av portrettfotografi i Visma InSchool for elever ved vg2 og vg3. Vg1 elever samtykker i PocketID appen

Det er frivillig å få lastet opp bilde av deg i det skoleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Det er skolen som laster opp bildet av deg i VIS, og dette krever at du samtykker til det. Samtykket gjelder kun portrettfotografi som tas i forbindelse med produksjon av skolebevis. Bildet skal ikke deles på noen annen måte.

Samtykkeskjema 

Hvorfor laste opp bilde i VIS?
Bildet i VIS bidrar til at skolen blir kjent med deg raskt, slik at du kan få god faglig oppfølging, tilpasset undervisning og ha et trygt og godt skolemiljø.

Hvem kan se bildet mitt i VIS?
Bildet av deg er ikke synlig for andre elever. Det vil være synlig for lærerne dine, kontaktpersonene dine (som har tilgang i VIS), vikarer, skoleledelsen, miljøarbeidere og administrativt ansatte. Bildet ditt vil også kunne skrives ut på en klasse- eller gruppeliste, som blant annet brukes i undervisning, ved vurderinger eller ekskursjoner.

Hvor lenge er samtykket mitt gyldig? 
Så lenge du er elev på skolen du går på nå, vil bildet av deg vises i VIS. Innen seks måneder etter at du har sluttet på skolen vil bildet bli slettet. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å gi beskjed til skolen. Skolen vil så fjerne bildet ditt fra VIS.