Informasjon fra Ruter om skoleskyss og smittevern

Smittevern og skoleskyss – tiltak for å sikre tilstrekkelig plass for elever som må reise kollektivt til/fra skolen. Med økt smittetrykk og smitte som i større grad rammer barn og unge er det viktig å sikre at skoleskyssen kan gjennomføres på en forsvarlig måte for de elevene som må reise kollektivt.

Oppfordringen om ikke å reise kollektivt, med mindre du må, står ved lag og gjelder også for skoleelever. Med våren øker bruken av sykkel og gange, noe vi håper skal bidra til å redusere presset på skoleskyss. Påbudet om bruk av munnbind i kollektivtrafikken gjelder også for skoleelever. På en trang buss er det vanskelig å overholde krav til avstand, nettopp derfor er munnbind viktig her. Også elever under 12 år kan bruke munnbind på bussen, selv om det for denne aldersgruppen ikke er obligatorisk. På tross av at skoleskyssen kjører med full kapasitet, og flere velger andre reiseformer, så opplever vi likevel at mange uttrykker bekymring for trengsel og smitte på bussen. Det er derfor grunn til å minne om de gjeldende råd og retningslinjer:

 • Ikke reis kollektivt med mindre du må.
 • Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
 • Bruk munnbind under hele reisen.
 • Utnytt de tilgjengelige bussavganger. Unngå avganger du mistenker kan være full, reis heller med en avgang tidligere eller senere der dette er mulig.
 • Vis hensyn og hold 2 meters avstand når du venter på skolebussen.
 • Gå inn bakdør/midt-dør på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
 • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold avstand.
 • Utnytt alle tilgjengelige seteplasser. Hold skolesekken på fanget så slipper andre å stå.
 • Husk å feste setebeltet der det er tilgjengelig og ha det på under hele reisen.
 • Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpneknappen.
 • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen

Infoskriv (PDF, 163 kB)

Til toppen