Inntakskalender skoleåret 2021-2022

Inntakskalender i Viken

Dato  Melding om inntak og svarfrister 
 10. juli  - Melding om utfall av første inntak
 19. juli  - Svarfrist første inntak
 25. juli  - Melding om utfall av andre inntak
 1. august  - Svarfrist andre inntak
 2. august  - Tredje inntak påbegynnes (suppleringsinntak)
 18. august   - Skolestart
 1. september  - Tredje inntak avsluttes
Til toppen