Jodtabletter

De videregående skolene i Lillestrøm har kontakt med kommunen i forhold til utdeling av jodtabletter ved en eventuell atomhendelse. Skolene har beredskap for utdeling av dette til våre elever i en situasjon der myndighetene anbefaler administrasjon av jod-tabletter.

Myndighetene er tydelige på at trusselbildet i Norge pr dags dato er uendret, og at dette kun er i beredskapsøyemed, også med tanke på at vi er umiddelbar nærhet til atomreaktoren på Kjeller. Merk at elever over 16 år er selv samtykkekompetente når det gjelder helsemessige forhold, og dette vil gjelde i en slik situasjon.

Til toppen