Skoleåret 2022-23 - Voksenopplæringen

Info om skolestart: Det kan ikke skrives ut noen form for bekreftelser før skoleåret starter, og elevene er registrert oppmøtt.

Dette gjelder alle typer bekreftelser.: Til NAV, Lånekassen og lignende. 

Du kan ikke søke stipend (lån) hos Lånekassen før du er registret som elev og har møtt på skolen.

1.skoledag er onsdag  24. august. Velkommen!

Til toppen