Søknadsfristen for våre Fagskoletilbud er utvidet.

Vi har tilbud i: "Barn med særskilte behov" og "Psykisk helsearbeid og rusarbeid"

Se Fagskolens egen hjemmeside.

Oppstart:

Barn med særskilte behov 24. august. Undervisning på tirsdager kl. 16 - 21.

Oppstart:

Psykisk helse og rusarbeid 26. august. Undervisning på torsdager kl. 9 - 15.

Til toppen