Tidligere råd fra kommuneoverlegen for å hindre koronasmitte opphører mandag 27.sept.2021

Basert på smittesituasjonen lokalt med lav sykdomsbyrde, god vaksinasjonsdekning og nedadgående smittetall også blant barn og unge, så vurderer kommuneoverlegen at det fra mandag 27.09 ikke lenger er forholdsmessig å gi råd om begrensing av arrangementer eller fritidsaktiviteter for barn og unge. Det vil si at rådene vi ga for noen uker siden oppheves førstkommende mandag. Les mer:

Skolene kan nå:

  • arrangere undervisning og aktiviteter på tvers av klasser og trinn
  • gjennomføre testing i klasser, der det måtte oppstå behov
  • ellers følge FHI sine råd som gjelder til enhver tid.
Til toppen