Rådgivertjenesten

Skolens veiledere hjelper deg med å legge til rette for at du får en meningsfull skolehverdag. De bistår deg med å planlegge videre utdanning og fremtidig yrkesvalg. Du kan også ta opp personlige og sosialpedagogiske
spørsmål.

Hva vi kan hjelpe deg med

Karriereveiledere

Karriereveileders oppgave er å gi informasjon om offentlige og private utdanningsmuligheter og yrkesmuligheter, hvilke krav som stilles til forskjellige utdanninger og yrker, søknadsfrister, etc. Karriereveilederen vil også hjelpe deg med å utvikle din egen kompetanse slik at du kan gjøre riktige valg av utdanning og yrke i forhold til dine egne evner og anlegg og samfunnets behov. Karriereveilederen har nært samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner og med næringslivet.

Det er viktig å følge med på informasjonen som blir lagt ut i Teams. Følg også med på oppslag på tavla rundt på skolen. Det blir fortløpende lagt ut oppdatert informasjon om både videregående utdanning og høyere utdanning og besøk av høgskoler og universiteter. I løpet av Vg3 skal alle elevene også ut på utdanningsmesser, og det blir muligheter for besøk bl.a. på Universitetet i Oslo og OsloMet.

Vg1-elevene står overfor viktige valg i januar / februar når fagvalget for neste år skal gjøres. Det er viktig at man tenker gjennom hva slags utdanning man kunne tenke seg, for deretter å undersøke om det, for eksempel, kreves spesielle fagkombinasjoner for å komme inn på den aktuelle utdanningen.

Sosialpedagogisk rådgiver

På Strømmen vgs ønsker vi å se eleven som en helhet. Vi tror at dersom det å gå på skolen skal bli vellykket og oppleves meningsfylt, må eleven trives og ha det godt med seg selv og andre. Med sosialpedagogisk rådgiver kan elever og foresatte ta opp alt som har med elevens livssituasjon å gjøre. Vi ønsker å ha god tid til å ta oss av den enkelte elev, og vi ønsker et godt samarbeid med elevens foresatte.

Temaer du kan ta opp med rådgiver:

  • når eleven ikke trives
  • når man føler seg deprimert
  • når en sliter med rusproblematikk
  • forskjellige personlige og psykiske problemer
  • når en har opplevd sorg når hjemmesituasjonen er vanskelig
  • sosiale vansker
  • når eleven er lei av skolen
  • når det skjer mobbing eller rasisme
  • voldsproblematikk

Den sosial-pedagogiske rådgiver har hovedansvaret for å drive et holdningsskapende arbeid på skolen når det gjelder rus, vold og mobbing. I samtaler som omhandler mobbing, rasisme og vold snakker eleven med både sosialpedagogisk rådgiver og elevkoordinator. 

Hvor finner du oss?

Rådgiverne har kontorer i  A-blokka. Malin og Christina i gangen mot IKT-avdelingen, og Kari i gangen ved skolekjøkkenet/ambulanse.

Hvem er vi?

Malin Bruteig - Klikk for stort bildeMalin Bruteig Strømmen vgs.  Malin Bruteig: Rådgiver for: Elektro og OFM (innførings-klassene for minoritets-språklige elever)

Christina Damhaug - Klikk for stort bildeChristina Damhaug Foto Norden  Christina Damhaug: Rådgiver for TIF (Teknologi 
og industrifag) og Påbygg for generell studiekompetanse

Kari Malmberg - Klikk for stort bildeKari Malmberg Foto Norden  Kari Malmberg: Rådgiver for Helse og oppvekst

 

Er vi ikke på kontoret?

Legg igjen beskjed i resepsjonen, eller send en e-post til den person du vil ha kontakt med.

 

Til toppen