IKT-reglement

Med «skolen» menes den skolen du til enhver tid er elev ved. Den enkelte skole opptrer på vegne av fylkeskommunen da alle skoler er en del av Viken fylkeskommune.