IKT-reglement

Med «skolen» menes den skolen du til enhver tid er elev ved. Den enkelte skole opptrer på vegne av fylkeskommunen da alle skoler er en del av Viken fylkeskommune.

Til toppen