Skoleutvalg

Skoleutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Alle videregående skoler skal ha et skoleutvalg (SU). Skoleutvalget består av elever, ansatte, skoleledelsen og representanter fra fylkeskommunen – men elevene skal være i flertall.

Utvalget kan uttale seg og gi råd til skolen i saker som omhandler skolemiljøet, men kan ikke fatte bindende vedtak.

Se også opplæringsloven kapittel 9a

 

Skoleutvalget 2020-2021

Utvalget har møte ca. to ganger i året, eller etter behov

 

Referater:

Referat 9.des.2020 (PDF, 58 kB)

 

Retningslinjer:

Retningslinjer - skoleutvalg i Viken fylkeskommune (PDF, 150 kB) 

Skoleutvalg og elevråd - Viken fylkeskommune

Til toppen