Skoleutvalg

Skoleutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Alle videregående skoler skal ha et skoleutvalg (SU). Skoleutvalget består av elever, ansatte, skoleledelsen og representanter fra fylkeskommunen – men elevene skal være i flertall.

Utvalget kan uttale seg og gi råd til skolen i saker som omhandler skolemiljøet, men kan ikke fatte bindende vedtak.

Se også opplæringsloven kapittel 9a

Plan for skoleutvalgets møter

  • Møter i skoleutvalget (kommer)
  • Utvalget har møte ca. to ganger i året, eller etter behov.

Sakslister og møtereferater

Retningslinjer

Les mer om skoleutvalg og elevråd på viken.no