Rektor og skolens ledelse

Konstituert  rektor

Bente J. Dretvik
Tlf.  90256880
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Konstituert  assisterende rektor

Vera Skarnes
Tlf.  95121267

Administrasjonsleder

Elin Bergskaug
Tlf. 98888001

Avdelingsledere 

Svein Arild Lund
Tlf.  97153153

  • Økonomi og driftsleder

Ingrid Kathrine Grundt
Tlf.  45611041

  • Avdelingsleder for Teknologi og Industrifag (TIF)

Hege Burud Skjølsvold
Tlf.  92290689

  • Avdelingsleder Helse og oppvekst, vg1, vg2 og vg3 (Helsesekretær)
  • Fagkoordinator Hilde Salte Sørlid (tlf. 45615819)

Aina Cesilie Bjerkestrand Karlsen  (vikar for: Marit Kjelsberg, Tlf.  97033613)
Tlf. 45611141

  • Avdelingsleder voksenopplæring og Fagskolen

Hilde Merete Sandberg
Tlf.  92203443

  • Avdelingsleder Fellesfag

Lars Jakob Berg
Tlf.  41417932

  • Avdelingsleder Voksenopplæring Elektro

Ben Are Kristensen
Tlf.  94000610

  • Avdelingsleder Elektro, vg1, vg2 og vg3 - Ordinære elever
Til toppen