Rektor og skolens ledelse

Rektor

Bente Jorunn Dretvik
Tlf.  90256880
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Administrasjonsleder

Elin Bergskaug
Tlf.  98888001

Økonomileder

Svein Arild Lund
Tlf.  97153153

Utviklingsleder

Lars Jakob berg
Tlf.  41417932

Avdelingsledere

Ingrid Kathrine Grundt
Tlf. 95723012

  • Avdelingsleder for Teknologi og Industrifag (TEK)

Hege Burud Skjølsvold
Tlf.  92290689

  • Avdelingsleder Helse og oppvekst, vg2 og vg3 (Helsesekretær)

Vera Skarnes
Tlf. 95121267

  • Avdelingsleder Helse og oppvekst, vg1

Aina Cesilie Bjerkestrand Karlsen  
Tlf. 45611141

  • Avdelingsleder voksenopplæring og Fagskolen

Stian Krogstad 

Tlf. 48093515

  • Avdelingsleder Elektro, vg1, vg2 og vg3 - Ordinære elever
  • Avdelingsleder Voksenopplæring Elektro

Marie Holenbakken

Tlf 90567845

  • Avdelingsleder fellesfag

Marit Kjeldsberg

Tlf. 97033613

  • Avdelingsleder fellesfag