Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Automatisering vg2

Programfaget automatiseringssystemer omfatter elektriske, hydrauliske, pneumatiske og programmerbare logiske styresystemer, måle- og reguleringstekniske systemer og rutiner for kontroll og vedlikehold av systemer og utstyr.

Integrert i programfaget er elsikkerhet, kvalitetssikring, internkontroll og elektrotekniske og mekaniske beregninger og begreper.

Mekanisk arbeid, funksjonstesting, måleteknikk, feilsøking, kommunikasjon, bruk av digitale verktøy og entreprenørskap er også integrert i faget.

Stadig flere oppgaver blir automatisert og utført av maskiner. Dette er fagfordypningen for deg som ønsker å forstå hvordan! Åssiden har en vg2-klasse med 15 elever i automatisering. Videre kan du også gjennomføre vg3 automasjonsfaget. 

Som elev på Vg2 automatisering vil du utvikle kompetanse i energi-, styre- og reguleringssystemer. Faget forbereder elevene på arbeid innenfor automatiserte anlegg og installasjoner i landbasert og maritim industri, bygg, verdisikring, maskinbygging og tavleproduksjon. Elevene bygger kunnskap om hvordan automatisering benyttes i ulike samfunnsområder. De får også et bevisst forhold til samfunnets krav til effektiv produksjon, kvalitet og energieffektivitet der automatiseringssystemer inngår i løsningene.

Kjerneelementene i fagfordypningen er: 

-Automatisering og robotisering

-Energi, miljø og bærekraft 

-Maskiner, verktøy og materialer

-Produktutvikling og nyskaping

-Lover og forskrifter

Programfagene du møter heter Automatiseringssystemer og Elenergisystemer. Du vil også ha fellesfagene norsk, samfunnskunnskap og kroppsøving på timeplanen. 

Til toppen